Aktiviteter i Vårgårda.

För att försöka få till stånd lokala aktiviteter i Vårgårda har en grupp bildats för ändamålet.Hör gärna av dig om du har synpunkter/åsikter/önskemål.
Kontaktperson i Vårgårda: Carina Brevenberg tel. 070-5930580.

Ang. HEMSIDAN: wp.skpf53.se

Hur är det med datoranvändandet? Det kanske är ide att anmäla sig till en datakurs på ABF, det kostar ju inte mer än 100:- ! Sedan har du tillgång till all information om vad som är aktuellt i vår förening samt reportage och bilder från våra resor och aktiviteter. För att inte glömma allt annat man har tillgång till via datanätet! Vänta inte med att anmäla dig, det blir inte billigare!

Förbundets hemsida, skpf.se

Nu har äntligen förbundskansliet nöjet att erbjuda alla avdelningar möjlighet att presentera sin verksamhet via skpf.se.
Där kan man gå in och se vad andra avdelningar har för verksamhet. Hittar du något som du önskar att vår avdelning också kunde göra så tala om det för styrelsen!

Vart vill du resa?

Nu har äntligen förbundskansliet nöjet att erbjuda alla avdelningar möjlighet att presentera sin verksamhet via skpf.se.
Där kan man gå in och se vad andra avdelningar har för verksamhet. Hittar du något som du önskar att vår avdelning också kunde göra så tala om det för styrelsen!

Bidra.

Hjälp oss att göra en intressant hemsida med dina bilder!
(Vår webmaster Björn Lindhardt tel. 13112 väljer ut de bästa).

Boklånet.

Vi har fått en hel del böcker, så det finns mycket att läsa.
Välkommen in på exp. och tag del av utbudet..
Det är fortfarande EN IN- EN UT, som gäller.

Det finns ideer!

Det kom fram önskemål om att vi anordnar pubafton eller något liknande en gång i månaden, är det en bra ide?Kanske två gånger i månaden? Eller ska vi gå på Saga -bio regelbundet? Eller ska vi……. Nog med förslag, detta var en ide som växte fram på en torsdagsträff.

Ur SKPFs stadgar……

§ 2. Förbundets ändamål

Mom. 1. Mål

Förbundets uppgift är att verka för att aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk trygghet, god vård samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter.

 

Aktiviteter i Vårgårda.

För att försöka få till stånd lokala aktiviteter i Vårgårda har en grupp bildats för ändamålet.Hör gärna av dig om du har synpunkter/åsikter/önskemål.
Kontaktperson i Vårgårda: Carina Brevenberg tel. 070-5930580.

Ang. HEMSIDAN: wp.skpf53.se

Hur är det med datoranvändandet? Det kanske är ide att anmäla sig till en datakurs på ABF, det kostar ju inte mer än 100:- ! Sedan har du tillgång till all information om vad som är aktuellt i vår förening samt reportage och bilder från våra resor och aktiviteter. För att inte glömma allt annat man har tillgång till via datanätet! Vänta inte med att anmäla dig, det blir inte billigare!

Förbundets hemsida, skpf.se

Nu har äntligen förbundskansliet nöjet att erbjuda alla avdelningar möjlighet att presentera sin verksamhet via skpf.se.
Där kan man gå in och se vad andra avdelningar har för verksamhet. Hittar du något som du önskar att vår avdelning också kunde göra så tala om det för styrelsen!

Vart vill du resa?

Kom med önskemål om dagsresemål. Vill du ha resmål med flera övernattningar? Tala om det för styrelsen!

Bidra.

Hjälp oss att göra en intressant hemsida med dina bilder!
(Vår webmaster Björn Lindhardt tel. 13112 väljer ut de bästa).

Boklånet.

Vi har fått en hel del böcker, så det finns mycket att läsa.
Välkommen in på exp. och tag del av utbudet..
Det är fortfarande EN IN- EN UT, som gäller.

Det finns ideer!

Det kom fram önskemål om att vi anordnar pubafton eller något liknande en gång i månaden, är det en bra ide?Kanske två gånger i månaden? Eller ska vi gå på Saga -bio regelbundet? Eller ska vi……. Nog med förslag, detta var en ide som växte fram på en torsdagsträff.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *