Avgränsare


Stycke

Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkomna. Idag har förbundet drygt 170 000 medlemmar, fördelade på 124 lokalavdelningar. Förbundet bildades 1949 och det primära syftet var då att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt anställda. I förbundets lokalavdelningar, där man är/blir medlem, arrangeras en mängd aktiviteter: dans, promenader, resor, studier, mötesverksamhet m.m. Stadgarnas målparagraf säger: ”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.


Distanselement


Klassiskt stycke

Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkomna. Idag har förbundet drygt 170 000 medlemmar, fördelade på 124 lokalavdelningar. Förbundet bildades 1949 och det primära syftet var då att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt anställda. I förbundets lokalavdelningar, där man är/blir medlem, arrangeras en mängd aktiviteter: dans, promenader, resor, studier, mötesverksamhet m.m. Stadgarnas målparagraf säger: ”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.

 


Bild


Rubrik

Förbundet bildades 1949


Galleri


NEXTGEN Gallery


Kolumner

Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkomna. Idag har förbundet drygt 170 000 medlemmar, fördelade på 124 lokalavdelningar. Förbundet bildades 1949 och det primära syftet var då att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt anställda. I förbundets lokalavdelningar, där man är/blir medlem, arrangeras en mängd aktiviteter: dans, promenader, resor, studier, mötesverksamhet m.m. Stadgarnas målparagraf säger: ”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.

Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkomna. Idag har förbundet drygt 170 000 medlemmar, fördelade på 124 lokalavdelningar. Förbundet bildades 1949 och det primära syftet var då att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt anställda. I förbundets lokalavdelningar, där man är/blir medlem, arrangeras en mängd aktiviteter: dans, promenader, resor, studier, mötesverksamhet m.m. Stadgarnas målparagraf säger: ”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.


Tabell

ffgg j jj kfh mkåpoi ik yyyy uiiin j hhuj jk jh

Knapp


Multi Buttons


Section/Kolumner/Stycke

Alfred Nobel

Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkomna.

”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.

Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkomna. Idag har förbundet drygt 170 000 medlemmar, fördelade på 124 lokalavdelningar. Förbundet bildades 1949 och det primära syftet var då att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt anställda. I förbundets lokalavdelningar, där man är/blir medlem, arrangeras en mängd aktiviteter: dans, promenader, resor, studier, mötesverksamhet m.m.


Advanced Heading

Förbundet bildades 1949

”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.


Advanced Columns/Bild/Paragraph/Paragraph/Multi Buttons

”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.

Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkomna. Idag har förbundet drygt 170 000 medlemmar, fördelade på 124 lokalavdelningar. Förbundet bildades 1949 och det primära syftet var då att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt anställda. I förbundets lokalavdelningar, där man är/blir medlem, arrangeras en mängd aktiviteter: dans, promenader, resor, studier, mötesverksamhet m.m. Stadgarnas målparagraf säger: ”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.


Section / Anpassat HTML / Stycke

 

040727_061a.jpg

Gemenskap eller ….att ha någon att hålla i handen (svansen)

SKPF53 är Alingsåsavdelningen av SKPF, en av de största pensionärsföreningarna i Sverige. Det finns ca. 7000 pensionärer i Alingsås kommun och av dem är ca. 3000 organiserade i någon pensionärsorganisation. SKPF kan räkna drygt 1000 av dem i sin avdelning, som även rekryterar medlemmar i Vårgårda och Herrljunga kommuner. Avdelningen anordnar resor och teaterbesök, har studiecirklar och medlemsmöten en gång i månaden med föreläsare och underhållning och utövar friskvård i form av vattengymnastik, stavgång, bowling och boul. Vår målsättning är att det ska finnas något åt alla så att ingen blir lämnad ensam utan alla kan få en meningsfull tillvaro som pensionär i SKPF. SKPF53 är Alingsåsavdelningen av SKPF, en av de största pensionärsföreningarna i Sverige. Det finns ca. 7000 pensionärer i Alingsås kommun och av dem är ca. 3000 organiserade i någon pensionärsorganisation. SKPF kan räkna drygt 1000 av dem i sin avdelning, som även rekryterar medlemmar i Vårgårda och Herrljunga kommuner.
Avdelningen anordnar resor och teaterbesök, har studiecirklar och medlemsmöten en gång i månaden med föreläsare och underhållning och utövar friskvård i form av vattengymnastik, stavgång, bowling och boul. Vår målsättning är att det ska finnas något åt alla så att ingen blir lämnad ensam utan alla kan få en meningsfull tillvaro som pensionär i SKPF. SKPF är tillgänglig för alla pensionärer oavsett tillhörighet. Välkommen i SKPF!